Skip to main content

Netwerksecurity voor gebouwen

Data integriteit voor gebouwautomatisering.
EY6BM15_modu615-BM-frontal-final

Cyberweerbaarheid voor gebouwen

Gebouwautomatiseringssystemen houden zich traditioneel bezig met de regeling van verwarming, ventilatie en airconditioning, maar ook met verlichting en zonwering. Ze zijn ontstaan in een tijd waarin bedrijfseigen oplossingen standaard waren en de bezorgdheid over cybersecurity (IT veiligheid) van een netwerk verbonden wereld van weinig belang was.

Tegenwoordig vertegenwoordigt het Internet of Things (IoT) een van de meest ongelooflijke kansen voor gebouwautomatisering dankzij de openheid, alomtegenwoordigheid en veelheid aan oplossingen. Aan de andere kant kan het om dezelfde redenen een bedreiging vormen: de toename van het aantal diensten en applicaties heeft evenzeer het aantal potentiële inbreuken op de cyberveiligheid en de toegang tot netwerken en infrastructuursystemen vergroot. Daarom moeten gebouwautomatiseringssystemen zelf de beveiliging kritische diensten integreren, die voorheen werden geleverd door andere subsystemen. Nieuwe apparaten moeten al inherent veilig ontworpen zijn: secure by design.

Geïnspireerd door de holistische benadering van de International Electrotechnical Commission van cyberweerbaarheid voor besturingssystemen voor industriële automatisering, en de tools die ze hebben ingevoerd, zoals ISO / IEC 27001 en IEC 62443, ontwikkelt SAUTER oplossingen om hoge cybersecurity niveaus te helpen bereiken en behouden.

 

 

Building Data Integrity door SAUTER

De modulo 6-productfamilie integreert, naast andere technische oplossingen, versleuteling van web communicatie (HTTPS), scheiding van netwerken door twee verschillende netwerkinterfaces (WAN / LAN) en een configureerbare firewall. Toegangscontrole, gebruikersidentificatie en een audittrail zijn ook aanwezig. Cybersecurity is echter voortdurend in ontwikkeling en beveiligingsoplossingen moeten continu worden verbeterd en uitgebreid.

SAUTER heeft een volledig nieuw concept ontwikkeld om de data integrity van automatiseringsstations uit de modulo 6-familie te beschermen, met:

  • gepatenteerde blockchain-technologie
  • monitoring van de data integrity van elk station
  • detectie van onbedoelde of opzettelijke gegevenswijzigingen
  • notificatie bij inbreuken op de gegevensintegriteit
  • onmiddellijk herstel van de originele dataset

Uw installatie profiteert van een extra beschermingslaag, inbraakdetectie en een snelle reactie en herstel van de functionele werking.

 

De modu615-BM, or Building Data Integrity Manager, biedt een lokale oplossing voor toezicht op de gegevensintegriteit in de installatie. Het heeft een geïntegreerde webserver voor lokale inbedrijfstelling, visualisatie, bediening en melding.

 

De SAUTER Blockchain Ring

SAUTER Blockchain Ring

Een geleid configuratieproces (via een wizard) maakt de blockchain aan en start de integriteit controle. Gegevens van de automatiseringsstations worden in het gebouwnetwerk gekoppeld om een ​​blockchain-ring te vormen. Het huidige proces en de status van de blockchain zijn op elk moment in het dashboard te zien. Bij integriteitsschending wordt direct de gebruiker geïnformeerd. Het betrokken automatiseringsstation wordt eerst geïsoleerd, vervolgens automatisch hersteld en tenslotte opnieuw geïntegreerd in het automatiseringsnetwerk van het gebouw. Bewezen beveiligingstechnologieën bieden encryptie, authenticatie en toegangsbescherming. Hierdoor is het systeem op automatiseringsniveau al goed beschermd tegen cyberaanvallen.

 

Download Flyer

 

 

© 2023  Fr. Sauter AG Alle rechten voorbehouden