Gedragscode | SAUTER
 
 

SAUTER gedragscode

 

SAUTER stelt zich ten doel duurzame toegevoegde waarde te creëren voor klanten, medewerkers, aandeelhouders en zakelijke partners. SAUTER wil door het publiek worden gezien als een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus neemt. Concurrentiekracht en commercieel succes zijn het product van daadkracht, verantwoordelijkheid, geloofwaardigheid, respect en zakelijke praktijken die onberispelijk zijn. Deze principes bepalen ons gedrag, ze zijn de graadmeter voor onze medewerkers en zakelijke partners.

 

De SAUTER gedragscode is de richtlijn voor onze relatie met zakelijke partners en overheden; het bepaalt hoe we met elkaar en met anderen werken. De gedragscode bepaalt wat SAUTER verwacht van haar medewerkers. Naleving is vereist en wordt gehandhaafd. Overtredingen zijn strafbaar en kunnen, in voorkomende gevallen, leiden tot vervolging.


Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzaam economisch succes alleen kan worden bereikt door middel van middelen en methoden die aan hoge ethische en morele principes voldoen. In die zin zijn de volgende regels de sleutel tot het succes van onze onderneming op de lange termijn.

 

SAUTER gedragscode (PDF, Engels)