Geschiedenis | SAUTER
 
 

Geschiedenis van SAUTER

 

1910 – Pioniers in het bergdorp
Fritz Sauter richt in het ouderlijk huis een kleine werkplaats in. Samen met zijn zwager construeert hij uiterst precieze tijdschakelaars voor het in- en uitschakelen van de straatlantaarns. De beide pioniers maken alles zelf. De creatieve koppen zagen en vijlen tandwielen, assen, behuizingen en vele dingen meer en bouwen ze in. De eerste klokken die door Fritz Sauter worden gemaakt, lopen waarschijnlijk in 2010 ook nog. De hoge precisie van de apparatuur wekt al spoedig de belangstelling van de vakwereld. Fritz Sauter moet zijn bedrijf uitbreiden. Zo neemt de succesvolle ontwikkeling van SAUTER haar beloop. 

 

1935 – de eerste ontwikkelingen van de huidige kernactiviteit
Uitgaand van de boilerthermostaten ontwikkelt SAUTER nieuwe apparatuur voor het regelen van verwarming en ook de eerste klimaatregelaar, Refl ex. Hiermee is de basis van de regeltechniek voor gebouwen gelegd. Producten met toekomst – tegenwoordig behoort de regeltechniek tot de kernactiviteiten van SAUTER.

 

Jaren '50 – gestuurde straatverlichting in grote steden
SAUTER investeert in de ontwikkeling van de afstandsbesturing, met behulp  waarvan energiebedrijven vanuit een centrale individuele of een groot aantal energieverbruikers op elk gewenst moment gericht kunnen in- of uitschakelen. In het begin van de jaren '60 wordt de straatverlichting in Stuttgart en Wenen bijvoorbeeld door middel van een licht- en tijdsafhankelijk systeem van SAUTER gestuurd.

 

Jaren '60 – technologieën met nog meer vermogen
SAUTER brengt de verwarmingsregelaar equitherm® op de markt. Met equitherm  wordt de aanvoertemperatuur voor het eerst door de buitentemperatuur beïnvloed. De voor de jaren '60 comfortabele regelaar voor de centrale verwarming in één- en meergezinshuizen is geboren. Voor ventilatie- en koelsystemen verkoopt SAUTER zijn nieuwe producten uit de systeemfamilie fl exotron®. 

 

1974 – het tijdperk van de software gestuurde systemen begint
SAUTER brengt het eerste beheersysteem op de markt dat beheer en bediening van grote installaties mogelijk maakt. Daarmee is het tijdperk van de software gestuurde systemen ingeluid. 

 

1981 – overal microprocessors
Microprocessors veroveren zowel grote besturingstations als de kleinste apparatuur. De elektronische tijdschakelaar memotime van SAUTER is de eerste die met een microprocessor is uitgerust en op grote schaal wordt geproduceerd.

 

2008 tot heden – voor leefruimte met toekomst

Wereldwijd is handelend optreden dringend geboden – want wanneer de CO2-uitstoot wereldwijd in de komende jaren niet ingrijpend wordt gereduceerd, zal het milieu hiervan aanzienlijke schade ondervinden en de klimaatverandering steeds verder voortschrijden. SAUTER werkt intensief aan oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het gebruik van alternatieve energie te bevorderen. Het programma SAUTER ECO10 laat bijvoorbeeld zien, hoe het energieverbruik in een gebouw kan worden verminderd en de CO2-uitstoot gereduceerd, met alle positieve effecten voor het milieu. Ook met het automatiseringsysteem SAUTER EY-modulo 5 levert SAUTER een bijdrage aan de bescherming van het klimaat. EY-modulo 5 wordt als het beste automatiseringsysteem met de Gebouw-Effi ciëntie Award 2009 onderscheiden. Met het modulaire systeem kunnen energiekosten in gebouwen tot 35 procent worden verlaagd en kan de CO2-uitstoot tot 20 procent worden gereduceerd.

 

En deze ontwikkeling schrijdt nog steeds voort
SAUTER heeft zijn sterke punten gedurende 100 jaar continu geperfectioneerd. De onderneming beheerst de techniek perfect om het ruimteklimaat tot volle tevredenheid van de gebruikers te regelen en is specialist op het gebied van energie-effi ciëntie. SAUTER staat nooit stil. De onderneming werkt continu aan de verdere ontwikkeling en verbetering van haar technologieën. In het teken van de opwarming van het klimaat worden bij SAUTER ook alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie, waterenergie en geothermische energie bij de ontwerpen betrokken. Groene gebouwen (Green Buildings) en passieve huizen zijn gebieden waar SAUTER nieuwe technologieën van topkwaliteit zal inbrengen. Het succesverhaal wordt vervolgd.