Disclaimer
 

Disclaimer

Adres

SAUTER Building Control Nederland B.V.
Gyroscoopweg 144-A
1042 AZ Amsterdam
020 – 587 6700
Email
www.sauter-controls.nl

 

Disclaimer

De website(s) van Sauter Building Control Nederland B.V is met zorg tot stand gekomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de aangeboden informatie foutloos is. Enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van onze website(s) of de inhoud ervan, wijzen wij af.


Op de website(s) van Sauter Building Control Nederland B.V. wordt al dan niet verwezen naar website(s) van derden. Wij hebben deze site(s) niet beoordeeld en heeft ook geen invloed op deze site(s). Enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website(s) of de inhoud ervan, wijzen wij af.


Sauter Building Control Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving haar website(s) en/ of de inhoud daarvan te corrigeren, te bewerken of op welke andere manier dan ook te wijzigen.
Alle rechten op de inhoud van deze internetsite berusten bij Sauter Building Control Nederland B.V. voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze site.


Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Sauter Building Control Nederland B.V. en haar toeleveranciers op de inhoud van deze site, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).


Gebruiker mag de inhoud van deze site slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit deze site op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.


De totstandkoming van deze site is met de grootste zorg uitgevoerd. Sauter Building Control Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de op deze site aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd

 

Handelsmerken

De volgende benamingen zijn geregistreerde handelsmerken van Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH: centair®; ecos®; equiflex®; equitherm®; flexair®; flexotron®; micos®; memotime®; novaPro®; SUT®; VIALOQ®; viaSens®

 

Data protection

 

(Nederlandse versie volgt binnenkort)

Everyone has the right to privacy and to protection from misuse of their personal data. We comply with these provisions. Personal information will be kept strictly confidential and will not be sold or passed on to third parties. When you access our websites, the following data is stored in log files: IP address, date, time, browser request and commonly transmitted information about the operating system and browser. This usage data forms the basis for statistical, anonymous evaluations that allow trends to be distinguished, on the basis of which we can improve our offers.

 

Data protection declaration for the use of Google Analytics

 

(Nederlandse versie volgt binnenkort)

This website uses Google Analytics, a web analyst service provided by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses what are known as cookies, text files stored on your computer which enable analysis of how you use the website. The information generated by the cookies about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. However, in case of activation of IP anonymisation on this website, prior to transmission your IP address will be truncated by Google within member states of the European Union or other countries which are parties to the Agreement on the European Economic Area. 


Only in exceptional cases is the complete IP address transmitted to a Google server in the USA and truncated there. Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity for the website operators and to provide other services associated with website and internet use. In addition, Google may also transfer this information to third parties if required by law or where such third parties process the data on Google’s behalf. The IP address transferred from your browser as part of Google Analytics is not combined with other data held by Google. 


You can prevent the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, but this means you may not be able to use all features of this website. By using this site, you agree to the processing of data about you collected by Google in the manner described above and for the aforementioned purpose.