Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer

Adres

SAUTER Building Control Nederland B.V.
Gyroscoopweg 144-A
1042 AZ Amsterdam
020 – 587 6700
Email
www.sauter-controls.nl

Disclaimer

De website(s) van Sauter Building Control Nederland B.V is met zorg tot stand gekomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de aangeboden informatie foutloos is. Enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van onze website(s) of de inhoud ervan, wijzen wij af.

Op de website(s) van Sauter Building Control Nederland B.V. wordt al dan niet verwezen naar website(s) van derden. Wij hebben deze site(s) niet beoordeeld en heeft ook geen invloed op deze site(s). Enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website(s) of de inhoud ervan, wijzen wij af.

Sauter Building Control Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving haar website(s) en/ of de inhoud daarvan te corrigeren, te bewerken of op welke andere manier dan ook te wijzigen.
Alle rechten op de inhoud van deze internetsite berusten bij Sauter Building Control Nederland B.V. voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze site.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Sauter Building Control Nederland B.V. en haar toeleveranciers op de inhoud van deze site, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).

Gebruiker mag de inhoud van deze site slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit deze site op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

De totstandkoming van deze site is met de grootste zorg uitgevoerd. Sauter Building Control Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de op deze site aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd

Handelsmerken

De volgende benamingen zijn geregistreerde handelsmerken van Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH: centair®; ecos®; equiflex®; equitherm®; flexair®; flexotron®; micos®; memotime®; novaPro®; SUT®; VIALOQ®; viaSens®

Gegevensbescherming

Iedereen heeft recht op privacy en op bescherming tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Wij houden ons aan deze bepalingen. Persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt niet verkocht of doorgegeven aan derden. Wanneer u onze websites bezoekt, worden de volgende gegevens opgeslagen in logbestanden: IP-adres, datum, tijd, browserverzoek en algemeen verzonden informatie over het besturingssysteem en de browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme evaluaties waarmee trends kunnen worden onderscheiden, op basis waarvan we onze aanbiedingen kunnen verbeteren.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee kan worden geanalyseerd hoe u de website gebruikt. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres voorafgaand aan verzending echter ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden die verband houden met website- en internetgebruik. Bovendien kan Google deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of wanneer dergelijke derden de gegevens namens Google verwerken. Het IP-adres dat door uw browser wordt overgedragen als onderdeel van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar dit betekent dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Door deze site te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u die door Google zijn verzameld op de hierboven beschreven manier en voor het bovengenoemde doel.

© 2024  Fr. Sauter AG Alle rechten voorbehouden