Skip to main content

Corporate Compliance

Corporate Compliance van de SAUTER Group

SAUTER wil duurzame meerwaarde creëren voor haar klanten, medewerkers, aandeelhouders en zakenpartners. Concurrentiekracht en commercieel succes zijn het product van daadkracht, verantwoordelijkheid, geloofwaardigheid, respect en nvoorwaardelijk eerlijke handelspraktijken. Deze principes bepalen ons gedrag, het zijn de maatstaven waaraan wij onze medewerkers en zakenpartners meten.

 

KWALITEIT, MILIEU EN ARBEIDSVEILIGHEID

Kwaliteits-, milieu- en arbeidsveiligheidsbeleid van de SAUTER group

Download PDF

RoHS / REACH / WEEE

Verklaring van Europese richtlijnen 2011/65 / EU en 2015/863 / EU (RoHS2), 1907/2006 / EG (REACH) en 2012/19 / EU (WEEE2)

Download PDF 

Zeer zorgwekkende stoffen SVHC

Verklaring betreffende de uitbreiding van de Kandidatenlijst voor zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)

Download PDF 

CONFLICT MINERALEN

Verklaring over het gebruik van “conflictmineralen” met verwijzing naar artikel 1502 van de Dodd-Frank Act

Download PDF

De SAUTER gedragscode (code of conduct)

De SAUTER gedragscode is de richtlijn voor onze relatie met zakelijke partners en overheden; het bepaalt hoe we met elkaar en met anderen werken. De gedragscode bepaalt wat SAUTER verwacht van haar medewerkers. Naleving is vereist en wordt gehandhaafd. Overtredingen zijn strafbaar en kunnen, in voorkomende gevallen, leiden tot vervolging.

Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzaam economisch succes alleen kan worden bereikt door middel van middelen en methoden die aan hoge ethische en morele principes voldoen. In die zin zijn de volgende regels de sleutel tot het succes van onze onderneming op de lange termijn.

SAUTER Code of Conduct (PDF)

Hoe meldt u een incident?

Ernstige informatie helpt ons om overtredingen in een vroeg stadium tegen te gaan en de schade voor ons bedrijf, onze medewerkers en onze zakenpartners te beperken. Daarom bieden wij de mogelijkheid om via ons meldingssysteem contact met ons op te nemen om overtredingen – desgewenst anoniem – te melden.

Alle medewerkers van SAUTER, maar ook klanten, leveranciers en andere derden kunnen meldingen indienen.

Gebruik de volgende link voor ons klokkenluidersysteem SAUTER: Meldingssysteem


 

Leveranciers gedragscode (Code of Conduct)

Meld specifieke gevallen van mogelijk wangedrag door werknemers van de leverancier en door personen die namens de leverancier optreden met behulp van het volgende formulier.
SAUTER Supplier Code of Conduct (PDF)

    Google reCAPTCHA must be loaded to send the formular.
    Google reCAPTCHA privacy policy

    Load Google reCAPTCHA

     

    © 2024  Fr. Sauter AG Alle rechten voorbehouden