Skip to main content

modulo 6

Het nieuwe gebouwautomatiseringssysteem modulo 6 combineert maximale prestaties met IoT-architectuur.

Bildcomposing_EY-modulo-6_Mann_Helm_Tablet_Skyline

voordelen van modulo 6

Prestaties

De toekomst van de gebouwtechnieken in het tijdperk van het ‘Internet of Things’ (IoT) vraagt om een betrouwbare verwerking van grote hoeveelheden gegevens, binnen de kortst mogelijke tijd en met apparaten die zo klein mogelijk zijn. De nieuwe generatie SAUTER-automatiseringsstations voldoet precies aan deze uitdagingen: Modulo 6 biedt ongekende prestaties op het gebied van datapunten per automatiseringsstation, geheugenruimte en verwerkingssnelheid en dat alles met een minimale ruimte in de schakelkast. De modulaire opbouw en de flexibiliteit van Modulo 6-bouwstenen maken het mogelijk om op maat gemaakte prestaties te leveren tegen geoptimaliseerde kosten. Van individuele ruimteregeling tot koppeling aan wereldwijd verspreide gebouwen.

Veiligheid

Met de netwerk integratie van gebouwen met het ‘Internet of Things’ en de cloud wordt het beveiligen van systemen en netwerken een grote uitdaging. Modulo 6 heeft deze beveiliging al bij de geboorte meegekregen. Het automatiseringsstation biedt een geïntegreerde scheiding van het internet en gebouwtechniek. Hier worden encryptie, authenticatie en toegangsbeveiliging gegarandeerd door moderne technologieën (TLS, IEC802.1X enz.) en binnenkort door de nieuwe beveiligingsstandaard ‘BACnet SC’ (BACnet Secure Connect). Het Modulo 6-beveiligingsconcept richt zich op de nieuwe internationale standaard voor ‘Cyber Security for Industrial Automation’ (IEC 62443) en definieert de behaalde beveiligingsniveaus (‘security levels’) voor netwerken en systeemcomponenten. Daarnaast geven we ook advies over welke aanvullende maatregelen er genomen kunnen worden om het beveiligingsniveau (‘security level’) te verhogen.

IoT en cloud

Modulo 6 breekt met het traditionele denken in gescheiden technische systemen voor gebouwen! In de nieuwe wereld van het ‘Internet of Things’ (IoT) worden de belemmeringen van de communicatie opgeheven. Daarom maakt Modulo 6 net zo natuurlijk en veilig verbinding met de cloud en met het IoT als met de bestaande verwarmings-, ventilatie- en airconditioningssystemen. De toekomstige exploitant van gebouwen haalt de diensten van het managementsysteem uit de cloud wanneer dat nodig is. Hij betaalt alleen voor functies en gegevens die hij ook echt nodig heeft. De gebouwbeheersoftware die tot nu toe lokaal op een server werd gebruikt, is verouderd en de kosten voor lokale datacentra en de werking ervan komen te vervallen. Zo ontstaan nieuwe strategieën voor het efficiënte gebruik van gebouwen: optimalisatie van de werking door het analyseren van gebouwgegevens in de cloud, kostenreductie door het gebruik van clouddiensten, maar ook bijvoorbeeld de lokalisatie en navigatie van personen en dingen, informatie over het huidig gebruik van aandrijvingen en regelafsluiters met voorspellende informatie over de verwachte levensduur.

Integratie

Modulo 6 spreekt de taal van de intelligente gebouwen van de toekomst! Modulo 6 kent de gespecialiseerde communicatieprotocollen van de systemen voor verwarming, ventilatie, airconditioning, licht en energie (BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus, KNX, DALI, MBus enz.). Onze programmeertools, die gebaseerd zijn op jarenlange ervaring, integreren de meest uiteenlopende systemen tot een stabiel en veilig totaalsysteem.

Bedieningsgemak

Modulo 6 is intuïtief te bedienen! Via bluetooth maakt hij verbinding met de smartphone of tablet. Een intuïtief te bedienen app geeft toegang tot meetwaarden, regelparameters en systeemparameters. Als alternatief voor de bediening met een smartphone biedt Modulo 6 een lokale bedieningsinterface ‘LOI’ met een grafisch kleurendisplay met hoge resolutie. De LOI is compatibel voor alle beschikbare I/O-modules, biedt een prioritaire bediening losgekoppeld van het automatiseringsstation volgens EN ISO 16484-2 en geeft  de meetwaarden en uitgangssignalen zowel numeriek als grafisch in realtime weer.

Investeringszekerheid

Gebouwen hebben een levensduur van meerdere decennia en worden periodiek voorzien van de modernste technologie. Het gebruik van Modulo 6 beschermt de investering van onze relaties door een geleidelijke modernisering van bestaande systemen mogelijk te maken. Oude systemen kunnen gefaseerd en zonder onderbreking worden vernieuwd. En er is meer: reeds ontwikkelde besturings- en regelprogramma’s uit de SAUTER-systeemgeneratie Modulo 5 kunnen worden hergebruikt; ze zijn niet alleen uitvoerbaar op Modulo 6, maar kunnen ook parallel en separaat van nieuwe programma’s hun taken uitvoeren. Modulo 6 is daarmee programma- en netwerktechnisch backwards compatibel, integreert eigen en externe installaties en biedt bovendien een link naar het tijdperk van de cloud en IoT: klaar voor de toekomst!

modulo 6 app


SAUTER modulo 6 Topology

SAUTER 4.0 Topology

© 2024  Fr. Sauter AG Alle rechten voorbehouden